Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > Ret & Regler > Tærskelværdier

Tærskelværdier

Tærskelværdierne i EU-udbudsdirektiverne ændret med virkning fra 1. januar 2016. De gælder i 2016 0g 2017.

Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Vi mangler tærskelværdierne for forsvarsdirektivet.

Tærskelværdierne er eksklusive moms.


     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Tjenesteydelser

   

1.Almindelige tjenesteydelser:

1.006.628 kr.

1.558.409 kr.

2. Delydelser:

596.520 kr.

596.520 kr.

3. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III)

5.592.375 kr.

5.592.375 kr.


 

     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Varer

   

1. Vareindkøb:

1.006.628 kr.

1.558.409 kr.

2. Delydelser:

596.520 kr.

596.520 kr.

3. Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:

1.006.628 kr.

 

4. Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.:

1.558.409 kr.

 

 

     

Udbudsloven

Statslige myndigheder:

Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:

Bygge- og anlæg

   

1. Bygge- og anlægsarbejder:

38.960.213 kr.

38.960.213 kr.

2. Delarbejder:

7.456.500 kr.

7.456.500 kr.

 


 

   

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.

1. Varer og tjenesteydelser:

3.116.817 kr.

2. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII)

7.456.500 kr.

2. Bygge- og anlægsarbejder:

38. 960.213 kr.

3. Delydelser (tjenesteydelser og varer):

596.520 kr.

4. Delarbejder (bygge- og anlæg):

7.456.500 kr.

 

 

Koncessionsdirektivet

 

Direktiv 2014/23/EU

 

Koncessionskontrakter

38.960.213 kr.

 

 

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk