Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Udbudsregler > Tilbudsloven

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU´s tærskelværdi. Tilbudsloven hedder formelt "Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter".

Offentlige myndigheder har pligt til at afholde licitation forud for indgåelse af kontrakter vedrørende bygge- og anlægsopgaver på en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform. Der kan i udgangspunktet kun indhentes tre underhåndsbud. Et fjerde underhåndsbud er dog tilladt, såfremt dette indhentes uden for lokalområdet.

I menuen til højre kan du finde et link til tilbudsloven.

Vejledning om tilbudsloven
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til udbud af bygge- og anlægsopgaver. Der er et link til vejledningen i menuen til højre og vejledningen kan også findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen hjemmeside: www.kfst.dk

OBS! Tilbudsloven er ikke opdateret endnu, så linket til Tilbudsloven og vejledningerne er med forbehold for de ændringer, der er beskrevet i Udbudslovens §198. Det følger bl.a. af § 198, at tilbudslovens afsnit II ophæves. Afsnit II har reguleret køb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne, og tilbudslovens afsnit II afløses således af udbudslovens afsnit 4 og 5.

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk