Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Tilbudsloven: Danske regler for udbud

Tilbudsloven: Danske regler for udbud

Indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr. skal annonceres. Bygge- og anlægsprojekter over 3 mio. kr. skal i licitation.

Den danske tilbudslov regulerer indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlæg, hvor kontraktværdien er under EU´s tærskelværdi. Tilbudsloven hedder formelt "Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter". Loven kan findes i menuen til højre.

Annonceringspligt for varer og tjenesteydelser over 500.000 kr.
Tilbudsloven indeholder en pligt for offentlige myndigheder til at annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser mellem 500.000 kr. og EU's tærskelværdi. De såkaldte bilag IIb tjenesteydelser (ældrepleje, sundhed- og socialvæsen mv.) er pr. 1. januar 2013 ikke længere omfattet af den danske tilbudslov. I menuen til venstre kan du læse nærmere om ophør af annonceringspligten for bilag IIb ydelser.

Annonceringspligten indebærer, at myndigheden som minimum offentliggør en annonce, der indeholder følgende:

  • En beskrivelse af opgaven
  • Tildelingskriterier (ikke krav om vægtning eller prioritering)
  • Evt. krav til tilbudsgiveren
  • Kontaktperson
  • Tidsfrist

Indkøb af varer og tjenesteydelser skal annonceres på den nationale udbudsplatform, Udbud.dk. Ordregivere kan også vælge en frivillig annoncering af bygge- og anlægsprojekter, der er omfattet af tilbudsloven, på Udbud.dk.

Følgende kontrakter skal annoncere på www.udbud.dk:

  • Offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet,
  • Offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger 500.000 kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet.

Kontrakter, der indgås af virksomheder omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, er ikke omfattet af annonceringspligten i tilbudsloven.

Du kan læse mere om annonceringspligten i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom. Den findes i menuen til højre (vejledning til tilbudslovens afsnit II).  

Udbudsregler for bygge- og anlægsarbejder
Tilbudsloven gælder også for indkøb af bygge- og anlægsarbejder samt projekteringsopgaver under tærskelværdien for EU-udbud.

Tilbudsloven indeholder en pligt til at afholde licitation for opgaver med en samlet værdi over 3 mio. kr. Opgaver i spændet fra 300.000 - 3 mio. kr. kan indgås på baggrund af underhåndsbud, som er en mindre formel udbudsform. Der kan kun indhentes tre underhåndsbud. Dog kan der indhentes et fjerde underhåndsbud, men så skal dette indhentes uden for lokalområdet.

I menuen til højre kan du finde link til tilbudsloven og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til bygge- og anlægsopgaver. Vejledningen kan også findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens egen hjemmeside: www.kfst.dk

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk
Luk vindue

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes