Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Udbudsregler > Stand-still periode

Stand-still periode

Stand-still perioden er en obligatorisk pause mellem, at tilbudsgiverne er orienteret om tildelingsbeslutningen, og indtil der officielt kan skrives kontrakt.

Formålet med stand-still perioden er, at forbigåede tilbudsgivere får en rimelig frist til at vurdere, om de vil indgive en klage, før der underskrives kontrakt.

Stand-still perioden er 15 dage, når underretningen til tilbudsgiver foregår pr. brev. Sker underretningen pr. mail eller fax, er fristen 10 dage.

Beregningen af standstill-perioden sker fra dagen efter den dag, hvor underretningen er sendt til tilbudsgiverne. Kontrakten kan derfor underskrives på 11. eller 16. dagen. 

Håndhævelsesloven indeholder undtagelser til stand-still perioden. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor det vurderes, at en kontrakt kan tildeles direkte.

Klagenævnet for Udbud kan erklære kontrakter for virkningsløse, hvis de er indgået i stand-still perioden. Det er derfor vigtigt, at overholde stand-still perioden, og indregne tiden hertil i udbudsprocessen.

Stand-still perioden gælder kun udbud efter Udbudsdirektivet eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Stand-still perioden gælder således ikke for opgaver, der er underlagt Tilbudsloven.  

Du kan læse mere om reglerne i Håndhævelsesloven i menuen til højre.

I menuen til højre kan du finde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om stand-still reglerne.

Vær dog opmærksom på, at vejledningen er fra 2006, og den er derfor ikke opdateret med de nye regler.

Vejledningen kan dog stadig hjælpe til en forståelse af, hvad stand-still perioden indebærer mv.

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk
Luk vindue

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes