Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU] gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (dvs. energi, vand, transportforsyning mv.).

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter alle virksomheder, der udøver forsyningsvirksomhed. Både offentlige og private forsyningsvirksomheder kan således være omfattet af direktivet. Når myndigheder udøver forsyningstjenester, skifter de fra at være omfattet af det klassiske udbudsdirektiv til at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ordregivere efter forsyningsvirksomhedsdirektivet:

  • Statslige og kommunale myndigheder og offentligretlige organer, der optræder som forsyningsvirksomheder.
  • Private forsyningsvirksomheder, som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet dem af en myndighed.

De forsyningsaktiviteter, der er omfattet af direktivet, fremgår af art. 7-14 i direktivets kapitel 2. Det gælder bl.a. varetagelse af forsyning af gas, varme og elektricitet. Desuden omfatter direktivet transport med jernbane, bus mv. og distribution af drikkevand.

Der er link til forsyningsvirksomhedsdirektivet i menuen til højre.

Vejledning til forsyningsvirksomhedsdirektivet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejder i øjeblikket en vejledning til EU´s udbudsdirektiver. I vejledningen kan du finde nærmere information om varetagelse af reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Når vejledningen er færdig kan den findes via menuen til højre, ellers hold øje med http://www.udbudsportalen.dk/Aktuelt/Danmarks-nye-udbudslov/ for yderligere opdateringer.

 

 

 

 

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk