Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Det klassiske udbudsdirektiv

Det klassiske udbudsdirektiv

Det klassiske udbudsdirektiv (Udbudsdirektivet) sætter regler for, hvornår en opgave skal i EU-udbud. Direktivet gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværiden for EU-udbud.

Udbudsdirektivet gælder for alle offentlige myndigheder og for såkaldte offentligretlige organer. Direktivet fastsætter procedureregler, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Det fastsætter bl.a. regler for udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontrakttildeling. Du kan finde Udbudsdirektivet i menuen til højre.  

For at en opgave skal i EU-udbud skal følgende forhold være opfyldt:

  • Myndigheden er offentlig eller et såkaldt offentligretligt organ (fx en almennyttig boligforening).
  • Kontraktværdien af opgaven er over tærskelværdien for EU-udbud. Tærskelværdien er større for bygge- og anlægsopgaver end for varer og tjenesteydelser, og er forskellig fra kommune og region til stat.
  • Der er tale om en Bilag II A-tjenesteydelser, fx affaldsindsamling, rengøring eller revision.

De tjenesteydelser, der er omfattet af Udbudsdirektivet, er opdelt i to kategorier. Kategorierne fremgår i Udbudsdirektivets bilag IIA og bilag IIB. Ydelserne, der er oplistet i bilag IIA, skal altid i udbud, mens ydelserne i bilag IIB kun delvist er omfattet af direktivets procedureregler. 

Proceduren for EU-udbud skal anvendes, når en anskaffelses samlede kontraktværdi skønnes at overstige en given tærskelværdi. Tærskelværdien gælder den samlede kontraktværdi af et udbud (ekskl. moms, inkl. optioner). Desuden skal de grundlæggende principper i EU-traktaten om ligebehandling, gennemsigtighed mv. respekteres. I menuen til venstre kan du finde de gældende tærskelværdier.

Ændring af bekendtgørelse til Udbudsdirektivet
Den 1. juli 2011 blev den bekendtgørelse, der implementerer Udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18/EF) ændret.  Den ændrede bekendtgørelse indeholder både nye tiltag og præciseringer af, hvad der allerede følger af Udbudsdirektivet. Du kan læse mere om ændringerne i menuen til venstre.

Vejledning til Udbudsdirektivet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til Udbudsdirektivet, hvor du kan finde nærmere information om varetagelse af reglerne. Vejledningen kan findes via menuen til højre eller på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Udbudsportalen har udarbejdet en vejlending, der trin for trin guider ordregiver igennem et EU-udbud. Vejledningen kan findes her: Udbud - trin for trin.

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk
Luk vindue

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes