Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Udbudsregler > Udbudsloven

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU’s tærskler. Loven omfatter endvidere procedureregler for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi. Endelig indeholder loven andre relaterede bestemmelser, fx vedrørende tilbudsgivers gæld til det offentlige og håndhævelse af udbudsreglerne.

Udbudsloven gælder for alle offentlige myndigheder og for offentligretlige organer. Loven fastlægger procedurer for en række offentlige indkøb. Procedurereglerne vedrører bl.a. udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontraktdeling.

Indkøb, der overstiger EU’s tærskelværdier skal følge procedurerne for EU-udbud. For sociale og andre specifikke tjenesteydelser gælder et lightregime.
Indkøb af varer og tjenesteydelser, der ligger under EU’s tærskler reguleres på forskellig vis afhængigt af, om de har grænseoverskridende interesse og om kontraktsummen ligger over eller under 500.000 kr.

I menuen til højre er der link til både udbudsloven og forslaget til udbudsloven, som indeholder bemærkninger.
Du kan ligeledes finde et link til det klassiske udbudsdirektiv i menuen.

Vejledning til udbudsloven
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en vejledning til udbudsloven. Find vejledningen findes via menuen til højre.   

 

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk