Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Udbudsregler

Udbudsregler

Udbudsreglerne består af en række EU-retlige og danske regelsæt.

Siderne under Udbudsregler er opdateret i december 2015 i henhold til de nye regler på området, som træder i kraft pr. 1. januar 2016.

EU`s udbudsdirektiver fastsætter procedurerne for EU-udbud. Direktiverne består af det klassiske udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet om koncessionskontrakter. Det førstnævnte direktiv er implementeret via udbudsloven, som også fastsætter reglerne for udbud af varer og tjenesteydelser under EU's tærskler. Tilbudsloven gælder for bygge- og anlægsopgaver under EU's tærskelværdi. Til udbudsreglerne hører også statens udbudscirkulære og klagenævnsloven.

 • Udbudsloven
  Gælder for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer. Loven indeholder regler for indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud og endvidere for varer og tjenester under EU's tærskler. 
 • Forsyningsvirksomhedsdirektivet
  Omfatter varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (fx energi-, vand-og transportforsyning). 
 • Direktivet om koncessionskontrakter
  Gælder for alle offentlige myndigheder og offentligretlige organer. Loven indeholder regler for udvælgelse og tildeling ved indgåelse af koncessionskontrakter
 • Tilbudsloven
  Loven regulerer bygge- og anlægsopgaver med en kontraktværdi på over 300.000 kr. men mindre end EU's tæskelværdier
 • Statens udbudscirkulære
  Fastsætter bl.a., at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum skal sendes i udbud
 • Lov om Klagenævn for Udbud
  Indeholder en række bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og konsekvenser af ikke at overholde udbudsreglerne

Via menuen til venstre kan du finde mere information om de udbudsretlige regler.

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk