Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ... > Konkurrenceregler

Konkurrenceregler

Konkurrencereglerne griber på forskellig vis også ind i arbejdet med udbud af offentlige opgaver.

Konkurrenceloven
Den ordregivende myndighed skal være opmærksom på, om et udbud kan virke konkurrenceforvridende. Navnlig skal ordregiver være opmærksom på Konkurrencelovens to forbud:

  • Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler
  • Forbud mod misbrug af dominerende stilling

Loven sidestiller privat og offentlig erhvervsvirksomhed. Kommunens egen produktion af varer eller ydelser – foretaget af egne ansatte og til eget brug - er dog ikke omfattet af loven.

Kommunen er ansvarlig, når den regulerer eller træffer beslutning om erhvervsvirksomhed, der udøves af den selv eller af en virksomhed, hvor den er repræsenteret i det styrende organ. Hvis en regulering i de tilfælde begrænser eller vil kunne begrænse konkurrencen, skal kommunen anmelde reguleringen eller beslutningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kommunernes anmeldelsespligt omfatter dog ikke reguleringer eller beslutninger vedr:

  • egne køb af varer eller tjenesteydelser, der er udbudt på lige vilkår med passende mellemrum, eller
  • køb og salg af varer eller tjenesteydelser på markedsmæssige vilkår.

Konkurrenceforvridende støtte
Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller tilbagebetales. Det kan ske, når støtten direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering. Det er ministeren hhv. Tilsynsrådet, der (med mindre anden lovgivning siger noget andet) afgør, om ydet støtte er lovlig i henhold til offentlig regulering.

Påbud om tilbagebetaling af støtte kan bl.a. rettes til helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabsform. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at krav om tilbagebetaling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form.

Konkurrenceloven forhindrer ikke en kommune i at udbyde tillægs- eller tilkøbsydelser. Det kan f.eks. være, at hjemmehjælperen hjælper med at afholde en familiefest, eller at børnehaven vasker børnenes tøj. Men loven betyder, at det ikke må ske på en måde, der virker konkurrenceforvridende i forhold til hhv. cateringfirmaet eller vaskeriet i nærheden.


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk
Luk vindue

Tip en ven

Felter med (*) skal udfyldes