Søg

Indhold

udbudsportalen.dk > ...

Virksomhedsoverdragelse, medarbejdere og arbejdsmiljø

I forbindelse med udbud af en opgave, er der en række forhold angående overdragelse af medarbejdere, overenskomster og arbejdsmiljø man skal være opmærksom på:

  • Virksomhedsoverdragelsesloven. Loven regulerer en række forhold om medarbejdernes stilling, når en ny leverandør overtager en virksomhed. Loven beskriver også kravene til, hvordan medarbejderne eller deres repræsentanter skal informeres.
  • Aftaler og overenskomster. I forbindelse med de kommunale overenskomster er der udarbejdet et protokollat, der specificerer medarbejdernes ret til at blive inddraget ved udbud og udlicitering.
  • Krav om overenskomst ved udbud.  Ved udbud må man ikke stille krav om, at leverandøren skal have overenskomst. Man kan dog godt kræve, at arbejdstagerne skal have vilkår svarende til overenskomstvilkårene.
  • Arbejdsmiljøloven. Loven pålægger udbyderne et medansvar for, at arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt, når en driftsopgave sendes i udbud. Arbejdstilsynet har desuden bemyndigelse til at give bøder, hvis bestemmelsen ikke overholdes.

I menuen til venstre kan du læse mere om de enkelte emner.

Vejledninger
Udbudsportalen og KL´s juridiske kontor har udviklet et vejledningsmateriale til håndtering af medarbejdere i forbindelse med et udbud, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Du kan finde vejledningsmaterialet her.

Primær navigation


Sekundær navigation


Udbudsportalen , Weidekampsgade 10 , 2300 København S , Tlf. 3370 3370 , E-mail post@udbudsportalen.dk